Provinciehuis in Hasselt en andere sites van de Provincie
Totaal ongeveer 1200 werknemers

 

Motivatie:

Met dit bedrijfsvervoerplan wou de Provincie Limburg het goede voorbeeld geven aan andere bedrijven en instellingen in de provincie, dit in het kader van het provinciale beleid voor een duurzame mobiliteit. In dit kader werd ook "Mobidesk Limburg" opgericht, een vervoercoördinatiecentrum voor het woon-werkverkeer.

Maatregelen genomen door de Provincie

Interessante accenten in dit plan zijn de grote aandacht die gaat naar coördinatie en opvolging (met een full-time vervoercoördinator) en naar vaak ludieke promotionele acties die snel hebben bijgedragen tot het creëren van een cultuur rond een “andere mobiliteit”.

Algemene maatregelen:

 • Een centrale vervoercoördinator die “pendeladvies op maat” verleent aan het personeel;
 • Contactpersonen mobiliteit in elke buitendienst;
 • Opvolging en bijsturing van het plan door een stuurgroep;
 • "Mobiliteitsloterij": elke maand worden onder de gebruikers van duurzame vervoermiddelen een geldprijs en een prijs in natura verloot. Dit heeft het effect dat het bedrijfsvervoerplan tenminste elke maand onder de aandacht komt;
 • Regelmatige sensibilisatie- en informatiecampagnes. Bij de lancering van het bedrijfsvervoerplan kregen carpoolers een gratis wasbeurt voor de auto, en fietsers een gratis massage. In 2003 kwamen de thema’s 'fiets en gezondheid' en 'milieuvriendelijk rijgedrag' aan bod.

Maatregelen i.v.m. openbaar vervoer:

 • 75% (i.p.v. 50%) terugbetaling van het abonnement;
 • Pendelfietsen: openbaar vervoergebruikers met een abonnement kunnen een persoonlijke fiets reserveren waarmee ze tussen het eindstation of de eindbushalte en de werkplaats kunnen pendelen.

Maatregelen i.v.m. carpoolen :

 • Partners zoeken via de Vlaamse Carpoolbank: via een online-formulier dat de werknemer invult gaat de computer op zoek naar mogelijke carpoolkandidaten;
 • Gereserveerde parking voor carpoolers;
 • Gegarandeerde thuisrit: bij een dringende situatie (vb. de carpoolchauffeur moet tijdens de werkuren dringend weg of de carpoolpassagier wordt plots ziek) gaat de mobiliteitscel op zoek naar een alternatief om thuis te geraken.

Maatregelen i.v.m. fietsen :

 • Fietsvergoeding;
 • Verhogen van de kwaliteit van de fietsenstallingen;
 • Betere signalisatie voor de veiligheid van de fietsers aan het Provinciehuis;
 • Omkleed-en droogruimte;
 • Fietsherstel- en onderhoudsdienst;
 • Meldpunt fietsinfrastructuur: problemen zoals glas op het fietspad, overhangende bomen, slecht onderhoud van fietspaden… kunnen via de vervoercoördinator gemeld worden.

Dienstverplaatsingen :

 • geïndividualiseerd reisadvies om “automatisch kiezen voor de (dienst)auto” te verminderen;
 • tickets beschikbaar op het werk: personeel dat een dienstverplaatsing met de bus of de trein maakt, hoeft niet langer een ticket aan het loket te kopen en het nodige bedrag voor te schieten;
 • Dienstfietsen: in het provinciehuis in Hasselt staan 40 dienstfietsen ter beschikking van het personeel.

Meer info : klik hier

Successen

Resultaat is een reductie, op 1 jaar tijd, met 5,4% van het aantal personeelsleden dat met de auto naar het werk komt.